Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
29/19   I EVROPSKI PUZZLE: KLUBOVI ODMETNUTIH, NAPUŠTENIH, ZAVIDNIH I PRIVILEGIRANIH DRŽAVA
29/19
juni 2019
   
 
Kakve li samo kolosalne zablude da se moderno građansko društvo, društvo industrije, opšte konkurencije, privatnih interesa koji slobodno slijede svoje ciljeve, društvo anarhije, prirodne i duhovne individualnosti koja je samu sebe otuđila - mora priznati i sankcionisati u pravima čovjeka a da se u isto vrijeme ispoljenja života ovog društva na pojedinim individuama odmah zatim želi da anulira i na antički način stvori političku glavu ovog društva.

Karl Marx/Friedrich Engels, Sveta porodica
 Heideggerovo zlonosno bivstvovanje
Mario Kopić