Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  


Najave za 26. broj Zeničkih sveski predviđen za decembar 2017:

  1. Glasovi (iz) prošlosti – odjeci (u) savremenosti: …Kafka, Mann, Woolf, Joyce, Camus, Borges…

  2. Hegemoni maskulinitet između erozije i revizije

  3. Identitetni varijeteti: mimikrijski, fluidni, hibridni, oklopni, nomadski, liminalni…