Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
28/18   I APOSTOLI, OPSJENARI, ŠARLATANI I ŽRTVE (NEW AGE) IDEOLOŠKOG AVANTURIZMA
28/18
decembar 2018
   
 
Stvar vrijedna pažnje, ali i smijeha jest činjenica da samo iz usta bezbožnika ponekada čujem svoje ime, ali ga izgovaraju bez sablazni, jer ne priznaju tradiciju koja s tim imenom veže neku realnost...Imate svog Freuda, da biste mogli pričati o agresivnom nagonu i instinktu smrti, imate svog Jaspersa, da vam priča o svetoj noći, u kojoj čovjek kao da nastoji nasilno božanstvu iščupati njegove tajne, imate svog Nietzschea, imate svoje psihologe u znaku "volje za moći". Uspijevate riječima zatajiti stvari pod prividom da je otkrivate.

Leszek Kolakowski, Stenogram s demonove metafizičke konferencije za štampu održane u Varšavi dana 20. prosinca 1963. Ključ nebeski i razgovor s đavlom
 Dekonstrukcija pristupa jednoj nesvakidašnjoj biografiji…
Alen Avdić