Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
28/18
28/18
decembar 2018
 Sadržaj
 
   Bilješka o Nives Kavurić Kurtović (pročitajte...)
 
I APOSTOLI, OPSJENARI, ŠARLATANI I ŽRTVE (NEW AGE) IDEOLOŠKOG AVANTURIZMA  
   Mrtva petlja etičkih odluka Slavoj Žižek
   Dvije stare lektire Mario Kopić
   Intervjui kao udžbenici iz povijesti Ljiljana Filipović
   Dekonstrukcija pristupa jednoj nesvakidašnjoj biografiji… Alen Avdić (pročitajte...)

 
II MENTALNE I EMOCIONALNE ALERGIJE - VAUČERI ZA PATETIČNE EGZISTENCIJE .
   Corpus Jean-Luc Nancy (pročitajte...)
   Nastanak novoga: forme života i procesi kristaliziranja Žarko Paić
   O (moći nad) gomilama hipnotiziranim mušičavim plitkostima Nermin Sarajlić
 
III ŽENE I MUŠKARCI IZLOŽENI PATRIJARHALNOJ RADIJACIJI -
UPORNA TRABUNJANJA O NE/DOPUŠTENIM RAZINAMA OZRAČENOSTI -
 
   Prekrupni Edip G. Deleuze/F. Guattari
   Zalihe mizoginog nasljeđa Venita Popović
   Trauma egzila – tekstualiziranje identiteta u procjepu Merima Omeragić
   Pragmatizam sestara osnivačica u sociologiji... Lejla Mušić
   "Žena od Batha i njena priča" Mary s. Bache (pročitajte...)
 
IV FILOZOFIJA, UMJETNOST I POLITIKA:
DIVLJI ILI UGOVOR/E/NI BRAK, ZARUKE I RAZVRGNUĆA UNUTAR LJUBAVNOG TROKUTA
 
   Farsi za početnike Ljiljana Filipović
   Gustav Von Aschenbah - od Manna do Viscontija A. Prokopiev
   O jeziku i nesvjesnom Marko Raguž
   Doći će smrt i imaće oči književnosti! ali, i o književnom vampirizmu! Milan R. Simić (pročitajte...)