Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA

zeničke sveske

Sadržaj aktuelnog broja

ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Za izdavača
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica
:
Hazim Begagić

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Nermina Mujagić
Marijana Senjak

Design
Cover: Giuseppe Arcimboldo,
Librarian / Lawyer
Layout: Žarko Marić

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Graforad

ISSN 1840-0868

Pri objavljivanju šesnaestog broja
iskreno zahvaljujemo na pruženoj pomoći
Općini Zenica i Ministarstvu za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport Ze-Do kantona.
  Sadržaj aktuelnog broja >>