Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
30/19
30/19
decembar 2019
 Donacije
 

Poštovani čitaoče,

Pouzdavajući se u recepcijsku moć rasuđivanja i potencijalno razumijevanje i susretljivost naših potencijalnih čitalaca otvaramo mogućnost i materijalne potpore bilo kao simboličkih donacija, bilo kroz pretplatničku opciju, jer nam je više nego dobro došla svaka Vaša pomoć.