Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  


Najave za 31. broj Zeničkih sveski juni/juli 2020:

  1. NE/IDEOLOGIZIRANI INTELEKTUALCI – MILJENICI I PROKLETNICI

  2. MEDIJSKA, PRODUKCIJSKA I RECEPCIJSKA ŠIZOFRENIJA NEUKUSA: INTERFERENCIJA I KOMPLEMENTARNOST

  3. ROD I POL – POVIJESNO-CIVILIZACIJSKI LABORATORIJI IDENTITETA, PRAVA I SLOBODA

  4. PANOPTIKUM