Zeničke sveske
 Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
Zeničke sveske
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
Damien Hirst
- Superstition -
  .Tek kad filozofija bude otkrila u dijalektičkom hodu povijesti tragove nasilja koje iskrivljuje uvijek iznova pokušani dijalog, uvijek iznova napuštajući puteve neprinudne komunikacije, unaprijedit će proces čije zaustavljanje inače legitimira: napredak ljudskog roda prema punoljetnosti.
Jürgen Habermas
 
 
  Impressum broja 08/08 >>