Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA

Sadržaj desetog broja

Sadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju desetog broja iskreno
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Općini
Zenica, Ministarstvu za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport.Ze-Do kantona.
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Bernard Harbaš
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
Počastvovani i iskreno zahvalni na
autorskoj predusretljivosti i otvorenosti na
coveru Mirku Iliću za njegov autorski rad,
Naftovod i koautorski s Danielom Youngom,
Tolerance is Holy; naravno uz malu asistenciju
Žarka Marića

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju: Amir Kubat

ISSN 1840-0868
  Sadržaj aktuelnog broja >>