Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA

Sadržaj aktuelnog broja

Sadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju jedanaestog broja
iskreno zahvaljujemo na pruženoj pomoći
Općini Zenica, Ministarstvu za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport.Ze-Do kantona i
Federalnoj Fondaciji za izdavaštvo..
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Bernard Harbaš
Nermina Mujagić
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
Jedino pomognuti iznimnim poetskim
anticipacijama uspjevamo izraziti duboko
poštovanje i iskrenu zahvalnost za svu pruženu
autorsku naklonost i predusretljivost g. Safetu
Zecu čije Krošnje su više no saglasne s cover
istaknutim ‘sentencioznim’ uvidima.
Za ‘skromne’ pak design intervencije odgovornost
snosi Žarko Marić.

Artfaktura
Uz foto-ilustracije autorskih radova Danice
Dakić, Mirka Ilića, Brace Dimitrijevića, Jusufa
Hadžifejzovića, Farhad Moshiri, Shirin Aliabadi,
Nick Walkera prateći citati su fragmenti Roland
Barthesove “Svijetle komore“.

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju: Amir Kubat

ISSN 1840-0868
  Sadržaj aktuelnog broja >>