Zeničke sveske
 Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
Zeničke sveske
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
Sadrzaj
   
  Kažem svima: odbacite ljubav, odbacite esteticizam, odbacite kofer mudrosti, jer u novoj kulturi vaša je mudrost smiješna i nedovoljna. Razvezao sam čvor mudrosti i oslobodio svijest boja!
Brzo uklonite sa sebe otvrdnulu kožu vijekova, kako biste lakše mogli uhvatiti korak s nama. Prevazišao sam nemoguće i svojim dahom oblikovao struje. Vi ste kao ribe, u mrežama horizonta! Mi, suprematisti, otvaramo vam put, Požurite! Jer već sutra nećete nas prepoznati. Kazimir Malevich
    I say to all: reject love, reject aestheticism, reject the trunks of wisdom, for in the new culture your wisdom is laughable and insignificant. I have untied the knot of wisdom and set free the consciousness of colour!
Remove from yourselves quickly the hardened skin of centuries, so that you can catch up with us more easily. I have overcome the impossible and formed gulfs with my breathing. You are in the nets of the horizon, like fish! We, the Suprematists, throw open the way to you. Hurry! For tomorrow you will not recognize us.