Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA

26/17
Sadržaj aktuelnog broja

ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Za izdavača
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica
: Hazim Begagić

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Nermina Mujagić
Marijana Senjak

Cover
Dalibor Martinis: Muzej revolucije 3, 2009.;
(iz serije Muzej revolucije (na izložbi:
MUORTINIS, Muzej za umjetnost i obrt,
Zagreb, 2009.); foto: Srećko Budek

Sic Transit sat, detalj instalacije Sic
Transit, 1981. (na izložbi: D. M. Data
Recovery 1969-2077, MSU Zagreb 2016.);
foto: Boris Cvjetanović

Layout
Žarko Marić

Web Design
Samir Lemeš

DTP i štampa
Graforad Zenica

ISSN 1840-0868

Pri objavljivanju 26. broja časopisa zahvaljujemo na pruženoj pomoći
Federalnoj fondaciji za izdavaštvo/nakladništvo.
  Sadržaj aktuelnog broja >>