Impressum

Izdavač:
Udruženje građana Sloboda i kultura dijaloga – experimentum mundi –
Zmaja od Bosne bb (Graforad p.u.o.)
Zenica, 72 000, Bosna i Hercegovina
Tel/ Fax: +387 32 201 821
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
www.zesveske.ba

Uredni/k/ca:
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija:
Dragoslav Dedović
Nermina Mujagić
Marijana Senjak

Cover:
Ilustracije – Mirko Ilić

Layout:
Žarko Marić

Web Design:
Samir Lemeš

DTP i štampa:
Graforad Zenica

Objavljivanje Časopisa omogućili su
Fondacija za izdavaštvo / nakladništvo
Federacije Bosne i Hercegovine
i Ministarstvo za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Ze-Do kantona

ISSN: 1840-0868