In memoriam

Dževad Karahasan, (Tomislavgrad, 1953. – Graz 2023.), bosanskohercegovački književnik, dramatičar, esejist, romanopisac. U rodnom je gradu završio osnovno i gimnazijsko školovanje. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, studij komparativne književnosti i teatrologije, a u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu, branio je doktorski rad. Dugi niz godina sudjelovao je u uređivanju sarajevske revije za kulturna pitanje Odjek. Rat u BiH 1992. godine zatekao ga je na mjestu profesora, kasnije dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Pisao je drame, romane, pripovjetke, eseje, historiju i kritiku teatra, sudjelovao kao dramaturg ili pozorišni reditelj. Iz mnogobrojnih djela izdvajamo: Kraljevske legende, (proza, Veselin Masleša. Sarajevo, 1980.), Kralju ipak ne sviđa se gluma, (drama, Sarajevo, 1983),  Istočni diwan, (Svjetlost, Sarajevo, 1989.), Šahrijarov prsten,  (Bosanska riječ, Sarajevo, 1996.), Noćno vijeće, (Profil internacional, Zagreb, 2005.), Izvještaji iz tamnog vilajeta, (Sarajevo, 2007.).