Najava

Najave za Zeničke sveske br. 37/38 decembar 2023.

  1. OTMICA EVROPE – NIMALO MITOLOŠKA, NO JEZIVO REALNA SLIKA
  2. EKO-POLITIKA: OKSIMORON ILI PROMESSE DE BONHEUR
  3. ISHODIŠNE NAKANE TEORIJE I KRITIKE UMJETNOSTI:
    STRGATI POSLJEDNJI VEO S LICA UŽASA?
  4. KORJENI I IZDANCI PATRIJARHALNE REPRESIJE –
    O ESKALIRAJUĆEM NASILJU NAD ŽENAMA
  5. PANOPTIKUM