Anis H. Bajrektarević

Anis H. Bajrektarević je dugogodišnji šef katedre i profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija sa sjedištem u Beču. Objavio je više od stotinu radova u pedesetak zemalja svijeta, prevođen na dvadesetak jezika, također je autor sedam knjiga na temu geopolitike, energije i tehnologije za europske i američke izdavače. U pripremi mu je knjiga Nema Azijskog vijeka (No Asian century)…