Cynthia Cockburn

Britanska feministička autorka koja se dugi niz godina bavila studijama roda i mirovnim studijama. Akademski, bila je gostujuća profesorica na odsjeku za sociologiju Gradskog univerziteta u Londonu, politički, uključena u međunarodnu feminističku, antimilitarističku mrežu Žena u crnom, te Međunarodnu žensku ligu za mir i slobodu. Objavila je brojne knjige i znanstvene radove od kojih izdvajamo: Antimilitarism: Political and Gender Dynamics of Peace Movements; From Where We Stand: War, Women’s Activism and Feminist Analysis; The Space Between Us: Negotiating Gender and National Identities in Conflict. Napustila nas nakon teške bolesti u Zürichu 12. septembra 2019.