Edin Pobrić

Edin Pobrić je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Područje stručnog i naučnog interesovanja etablira se kroz savremene književne teorije, semiotiku, intersemiotičko prevođenje, teorije kulture, historiju književnosti/komparativistiku, teorije umjetnosti. Na Odsjeku za komparativnu književnost predaje predmete: Teorija kulture i umjetnosti 1 i 2, Prostor i vrijeme u književnosti 1 i 2, Esejistika, Poetika romana, Ikoničko pripovijedanje.

Na Odsjecima za dramaturgiju, glumu i produkciju Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu predaje predmete Osnovi teorije umjetnosti 1 i 2. Autor je četiri naučne knjige: (2006) Vrijeme u romanu : od realizma do postmoderne, (2010) Univerzum simpatije : od slučaja do nužnosti : književni i književno-teorijski diskurs Umberta Eca, (2016) Priča i ideologija : semiotika književnosti, (2018): Roman i manirizmi moderne : znak i znanje. Objavio je oko 40-tak naučnih i stručnih radova u časopisima u zemlji i inostranstvu. Bio je član P.E.N. Centra BiH i ujedno predsjednik Skupštine u periodu 2014-2017. godine, te glavni urednik časopisa za književnu i umjetničku kritiku Novi izraz u istom periodu. Živi i radi u Sarajevu.