Nadje Al-Ali

Nadje Al-Ali trenutno predaje međunarodne i bliskoistočne studije, te antropologiju na američkom Brown univerzitetu, nakon dugogodišnjeg angažmana na rodnim studijama SOAS-univerziteta u Londonu. Njen znanstveni interes fokusira se na feministički aktivizam i rodna pitanja, naročito na području Iraka, Egipta, Libana, Turske i kurdskog političkog pokreta. Najznačajnija djela su What Kind of Liberation? Women and Occupation of Iraq. (zajedno s N. Pratt); Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present. London i New York: Zed Books, 2007., te brojne studije i radovi u feminističkim i drugim znanstvenim časopisima. Al-Ali je u savjetodavnom odboru časopisa Kohl: A Journal of Body and Gender Research i aktivna je u nekoliko feminističkih organizacija i internacionalnih kampanja.