Radoslav Drašković

Radoslav Drašković, rođen u Zenici 1962., diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1990., magistrirao istoriju na Univerzitetu u Torontu 2010. Živi i radi kao freelancer u Torontu, Kanada.