Samir Lemeš

Lemeš, Samir dekan je Politehničkog fakulteta i profesor kompjuterske grafike na Univerzitetu u Zenici, Bosna i Hercegovina. Doktorirao je mehaniku na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija, 2010. Autor je ili koautor 20 knjiga i više od 100 znanstvenih članaka. Lemeš je također i ekološki aktivist i predsjednik Upravnog odbora Udruženja građana Eko Forum Zenica. S aktivizmom je počeo 2009., nakon što je lokalnu željezaru privatizirala međunarodna korporacija ArcelorMittal. Upotrijebio je svoje akademsko znanje, putem građanskog angažmana, primorao je korporaciju da investira u zaštitu okoliša i smanjenje zagađenja, te da Vlada BiH poboljša okolišnu legislativu.