Terence Francis Eagleton

Eagleton, Terence Francis je ugledni engleski filozof i teoretičar i kritičar književnosti, liberalni promarksistički intelektualac. Šezdesetih godina proteklog stoljeća zaokupljen je pokušajima izmirenja kršćanskog nauka i marksizma, ali također i presudnim prodorima biografskih motiva u književnom stvaralaštvu, a stajališta proistekla iz poststrukturalističke baštine iskazuje u studijama o Benjaminu i Richardsonu. Na Univerzitetu Lancaster drži katedru engleske književnosti, teoriju kulture predaje na Nacionalnom univerzitetu Irske, a kao gostujući profesor na Univerzitetu Notre Dame, Cornellu, Duke-u, Yale-u, Melbourne-u… Napisao je više od četrdesetak djela iz oblasti teorije kulture i književnosti, a među važnije ulaze Uvod u teoriju književnosti, Nacionalizam, kolonijalizam i književnost, Ideologija estetike, Iluzije postmodernizma, Zašto je Marks bio u pravu, Nada bez optimizma, Kultura i smrt Boga, Kako čitati književnost, O zlu i razumu, Vera i Revolucija, Ideja kulture, Nakon teorije, Smisao života