Zeničke sveske 37/38

Sanjaju li slike budućnost?

Sonja Briski Uzelac

III ISHODIŠNE NAKANE TEORIJE I KRITIKE UMJETNOSTI: STRGATI POSLJEDNJI VEO S LICA UŽASA?

Nečovječnost umjetnosti mora radi same umjetnosti da nadjača nečovječnost svijeta.

Theodor W. Adorno, Filozofija nove muzike

Ranije su filozofi osjećali strah od čula: da li smo mi možda već odviše zaboravili taj strah? “Vosak u ušima” je tada gotovo bio preduvjet za bavljenje filozofijom; pravi filozof nije više osluškivao život, ukoliko je život muzika, on je poricao muziku života – to je staro sujevjerje filozofa da je svekolika muzika zapravo muzika sirena.

Friedrich Nietzsche, Vesela nauka

Adornova estetika svjedoči još jedanput da se umjetnost promišlja kao medijum ISTINE: ovo mišljenje emigrira iz frivolnog vremena koje suočeno s negativnošću bira zaborav i koje umjesto melanholičnih duhova koji cjelinu vide u njenoj opustošenosti više voli fatalno zdrave nastavljače i indolentne specijaliste.

Peter Sloterdijk, Kopernikanska mobilizacija i ptolomejsko razoružanje

3723_3_3a