Raul Raunić

Raunić, Raul docent je na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Katedre za filozofiju politike. Područja interesa i istraživanja: filozofija politike, filozofija odgoja, socijalna filozofija i metodika nastave filozofije. Noviji radovi: “Revolucije i legitimnost”, u: Filozofije revolucija i ideje novih svjetova (ur. B. Mikulić i M. Žitko), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. “Odgoj i naše doba: kritičke instance Vuk-Pavlovićeve filozofije u našem vremenu”, u: Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem (ur. Sead Alić), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija, Koprivnica: Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2018. “Inačice materijalizma i novovjekovna filozofija politike” u: Inačice materijalizma, (ur. B. Mikulić i M. Žitko), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017.