Zeničke sveske 31/32

Skandinavski kriminalistički roman i film

Šeherzada Džafić

II MEDIJSKA, PRODUKCIJSKA I RECEPCIJSKA ŠIZOFRENIJA NE/UKUSA – INTERFERENCIJA I KOMPLEMENTARNOST

Promatrajući poraznu ispraznost elektronskih konverzacija na “društvenoj mreži”, nameće se zaključak: fejsovci i kandidati za neki reality show sudjeluju u istom raspadu ljudskog…Naposljetku, Facebook deinhibira narcizam i ekshibicionizam, istodobno ih transformirajući. Skicirajući čak konture jednoga novog tipa ljudskog bića. Ono vise ne piše, ne misli, ono komunicira. Twittira. Njegov odnos prema svijetu ne prolazi vise kroz meander nutrine, “dubine duše”, mjesta intime, nego kroz virtualnu mrežu čija priroda pripada u sferu reklame, isključujući svaku prepreku transparentnosti, osobito dubinu.
Robert Redeker, Facebook, narcizam i ekshibicionizam

Kultura, naposljetku, kakva se materijalizira u primamljivom obliku kad dođu ljetni mjeseci, a staro neošezdesetosmaško odbijanje tek idiotskog sunčanja poprimi, za današnjeg pripitomljenog pojedinca koji je ponosan što to jest, za homo festivusa, snagu kategoričkog imperativa. Dakle idiotskog.
Philippe Muray, Homo festivus

3221_2_4