Šeherzada Džafić

Šeherzada Džafić (1983.), rođena u Cazinu, živi u Bihaću i Rotterdamu. Na doktorskom studiju književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma, Filozofskog fakulteta u Zagrebu doktorirala na temu interkulturne književnosti. Učestvovala na međunarodnim konferencijama, objavila preko dvadeset naučnih radova iz oblasti književnosti i kulturalnih studija te studiju Interkulturni (kon)tekst bosanskohercegovačke interliterarne zajednice (2015.). Trenutno je zaposlena (u zvanju docentice) na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, gdje obavlja i funkciju urednice časopisa Post Scriptum.