Zeničke sveske 37/38

Šume će nas primiti u mrak

Marko Raguž

I OTMICA EVROPE – NIMALO MITOLOŠKA,
NO JEZIVO REALNA SLIKA

Postoji li uopće Evropa? Može li se misliti, jesti, putovati, jednom riječju, živjeti evropski? Nije li Evropa samo geografska obmana, “lonac za taljenje” ikompatibilnih civilizacija i kultura? Što je to evropska kultura? Da li su njene zasade u starome Rimu, na Orijentu ili u Skandinaviji? Danas kada se Evropa teži ujediniti u veliku konfederaciju, postavlja se pitanje: hoće li različitosti biti produktivne?

Edgar Morin, Kako misliti Europu

3723_1_5