Ljiljana Filipović

Ljiljana Filipović rođena je u Zagrebu gdje je magistrirala, doktorirala i habilitirala na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta. Školovala se u Engleskoj, Italiji i Njemačkoj. Autorica je studija Filozofija i antipsihijatrija Ronalda D. Lainga, Nesvjesno u filozofiji, Javne samoće, Prazne tvornice, Scenariji kože, Klub krivaca, te romana Nevidljivi pas, Sokol u šusteraju, Nestali ljudi, Preljubnik, kao i desetak radio drama. Koautorica je u djelima The Couch and the Silver Screen, Psychotherapie und Psychoanalyse in Osteuropa, Ambivalenz des Fin de siėcle: Wien-Zagreb, Kollektive Kreativität/Collective Creativity, Maske und Kothurn, Extravagant Minds, R.D. Laing: 50 years since The Divided Self i dr. Na Radio Zagrebu počinje surađivati 1973. u Dramskom programu adaptacijama književnih djela i autorskim radio igrama (od kojih su neke i nagrašene). Potom za III. program piše oglede, prevodi i postaje urednica, uglavnom uređujući emisije s područja filozofije. Za inovaciju u uredničkom radu 2002. dobiva nagradu Hrvatskog radija. Istodobno predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu “Filozofsko psihoanalitičku kritiku dramskog teksta” (od 1998. do 2013. godine) gdje stječe i zvanje izvanredne profesorice. U domaćim i inozemnim knjigama i časopisima objavljuje radove koji se tematski bave objašnjenjem kulturoloških fenomena interakcijom filozofije i psihoanalize te je taj interes vodi i prijevodima T.S. Szasza Proizvodnja ludila, R.D. Lainga Glas iskustva, D. Coopera Jezik ludila M. Eliade Okultizam, magija i pomodne kulture, i dr. Predavala je na konferencijama u Dublinu, Moskvi, Londonu, Firenci, Parizu, Beču, Lundu, Pekingu, Magdeburgu, Marrakeshu, Lisabonu, Barceloni i dr., te na sveučilištima u Buenos Airesu, Tokiju i dr. Za knjigu Klub krivaca dobila je nagradu Višnja Machiedo za najbolju esejističku knjigu 2017. Kao gostujuća profesorica predaje na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu,